EN CONSTRUCCIÓ...

Cuina i escala:

Cuina realitzada amb Melamina Blanc Alpí amb estiradors lineals tipus Gola efecte inox.

Escala realitzada amb contrapetja de ferro de 10mm de gruix i petja de tricapa de pi de 35mm de gruix.

Mòduls sota escala  seguint els graons.